Skip to main content

V zariadení na Ondrašovskej ulici sa  oslavovalo. Pri príležitosti životného jubilea 90 rokov,  nám všetkým oslávenkyňa pani Erginia pripravila pohostenie. Keďže pani Erginia je aktívnou členkou redakčnej rady, prišli jej zagratulovať aj ostatní členovia. K tomuto krásnemu životnému jubileu prajeme pani Erginii hlavne veľa zdravia, lásky a životného optimizmu.