Príbehy seniorov z našich zariadení a ich odkazy mladšej generácií

Na starších ľudí sa v dnešnej dobe častokrát zabúda. No aj napriek tomu v sebe nosia veľa múdrosti a skúseností, ktoré môžu odovzdať ďalším generáciám. V rámci kampane Rozhovory so seniormi sme preto oslovili klientov z našich zariadení v Liptovskom Mikuláši, aby nám porozprávali svoje vzácne príbehy a povedali nám, aký odkaz majú pre mladšie generácie.

Títo seniori majú jedinečné skúsenosti, ktoré nám môžu pomôcť pochopiť históriu, hodnoty a výzvy, ktorým čelili. Ich odkazy sú inšpiratívne a vyzývajú nás k tomu, aby sme ocenili hodnotu staroby a využili múdrosť a skúsenosti staršej generácie vo vlastnom živote. Tu je niekoľko z nich: 

Pán Jaroslav: „Netreba sa len biť do hrude, ale naozaj niečo dokázať. Nejsť hlavou proti múru, ale rozmýšľať a používať ju na celé dianie okolo seba. Kde a komu sa dá pomôcť a či sme schopní to urobiť. To platí pre všetkých, treba ísť stále dopredu, nech sa deje čokoľvek. Netreba stratiť sebaistotu, dôveru iných ľudí, spoľahlivosť a zodpovednosť. Rozmýšľajte pri každej práci. Nikto sa nenarodí múdry, ale zomrieme všetci hlúpi. Ani jeden človek nevie všetko, ked zomiera. Keby vedel, tak by tomu zabránil.“

Pán Ján: „Táto doba je náročná, preto je dôležité byť schopní a neustále sa učiť niečo nové. Bez ohľadu na to, či ide o remeslo alebo o vzdelávanie počas strednej alebo vysokej školy.“

Pani Alžbeta: „Pamätajte na to, že aj vy raz budete starí. Všetci rodičia sa snažia, aj keď niekedy nerozumiete ich rozhodnutiam. A vážte si všetky povolania. Ako napríklad sociálni pracovníci. Tí sa starajú o tých, ktorí to potrebujú, a ich práca má veľký význam pre spoločnosť.“

Pani Magdaléna: „Riešenie problémov a konfliktov by malo byť vždy založené na vzájomnom rešpekte a snahe pochopiť názory a potreby druhých ľudí.“

Pani Oľga: „Je dôležité mať odhodlanie pracovať, nebáť sa jej a nečakať na pomoc od ostatných.“

pani Elena: „Je dôležité nebáť sa, naučiť sa šetriť a nehanbiť sa za svoju prácu, nech je akákoľvek. Každá má svoju hodnotu.“

Pán Eugen: „Svoju prácu vykonávajte tak, aby ste boli spokojní vy, aj vaši spolupracovníci. Všímajte si, počúvajte aj iných, ale sami posúďte, čo je správne a čo nie. Najlepšia škola je život sám. Kráčajte preto s otvorenými očami, pozorujte ako svet beží a uvažujte vlastným rozumom.“

Pán Stanislav: „Majte odvahu ísť za svojimi snami, nech ste v akomkoľvek veku, na 90% sa to podarí. Stále máte život pred sebou, len tomu treba trochu pomôcť. Nemusíte dávať na rady starších, budú mať iný názor aký chcete počuť a možno s vami nebudú súhlasiť, ale postupne im dokážete, že na to máte.“

Pani Labašková: „Nepodceňujte hodnotu zmyslu života, ktorá nie je viazané na množstvo majetku, ktorý vlastníte. Namiesto toho sa snažte byť menej nároční na veci a viac sa zamerajte na to, čo vás skutočne napĺňa a robí vás šťastnými.“

Pani Oľga: Kto robí, aj pokazí a keď pokazí, tak napraví. Starší ľudia majú veľa skúseností a často sa nám snažia pomôcť, aj keď to niekedy môže vyzerať inak. Nemali by sme sa ale vždy spoliehať len na starších, sami sme zodpovední za svoj život a mali by sme sa učiť z vlastných chýb.“