Golden Age Liptovský Mikuláš - Mincová

Mincova 5 03 105
Liptovská Ondrašová

Fakturačné údaje
Domov pre seniorov Golden Age
Mozartova č. 9
917 01 Trnava
IČO: 37848836
DIČ: 2021877913

Domov pre seniorov Golden Age, prevádzka Mincova 581/5, 031 05 Liptovský Mikuláš je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti.

Kód poskytovateľa: U10962993301

Riaditeľka zariadenia Golden Age

Mgr. Viera Prísažná
0917 090 294
prisazna.v@gmail.com

Zastupujúca za zdravotný úsek

Katarína Juríčková
0917 371 359
zdravusek@goldenage.sk

Informácie o zdravotnom stave klientov

Hlavná sesterňa
0948 976 290

Vedúca sociálneho úseku

Mgr. Patrícia Konečná
0948 896 616
socusek@goldenage.sk

Sociálne poradenstvo

Sociálne oddelenie
0948 793 383
socialnega5@gmail.com

Vedúca stravovacieho úseku

Helga Oravcová
0948 934 395
strava@goldenage.sk

Kontaktujte nás 

Môžete nám napísať cez formulár alebo priamo na mail
socusek@goldenage.sk

Informačný formulár je zasielaný priamo vedeniu