Domov pre seniorov Golden Age

Mincová 5 03 105
Liptovská Ondrašová

Fakturačné údaje
Domov pre seniorov Golden Age
Mozartova č. 9
917 01 Trnava
IČO: 37848836
DIČ: 2021877913

Riaditeľka zariadenia Golden Age

Mgr. Viera Prísažná
0917 090 294
prisazna.v@gmail.com

Vedúca zdravotného úseku

Bc. Petra Štrbinová
0917 371 359
zdravusek@goldenage.sk

Informácie o zdravotnom stave klientov

Hlavná sesterňa
0948 976 290

Vedúca sociálneho úseku

Mgr. Patrícia Konečná
0948 896 616
socusek@goldenage.sk

Sociálne poradenstvo

Sociálne oddelenie
0948 793 383
socialnega5@gmail.com

Vedúca stravovacieho úseku

Helga Oravcová
0948 934 395
strava@goldenage.sk

Aktuálne informácie o COVID-19

Zariadenie pre seniorov Golden Age má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 13.03.2020

Pozrieť si celé ustanovanie