Sme držiteľom certifikátu ISO 9001

Medzinárodne uznávaný certifikát kvality, ktorý nás osvedčuje o schopnosti poskytovať služby a dodávať produkty na najvyššej úrovni.

Výročné správy

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ďalšie dokumenty

Politika kvality

Krízový plán

Ciele kvality 2023
prevádzka Mincova 581/5, 031 05, Liptovský Mikuláš

Ciele kvality 2023 prevádzka Kvetná 1351/1A, 900 44 Obec Tomášov

Ciele kvality 2023
prevádzka Športová 793/16, 925 28 Pusté Úľany

Ciele kvality 2023 prevádzka Hlavná 216/166, 925 28 Pusté Úľany

GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa.

Projekty EÚ

Pripravujeme pre Vás nové zariadenia

Pozrite si podrobné informácie o projektoch, ktoré spolufinancoval Európsky fond regionálneho rozvoja.