Sme držiteľom certifikátu ISO 9001

Medzinárodne uznávaný certifikát kvality, ktorý nás osvedčuje o schopnosti poskytovať služby a dodávať produkty na najvyššej úrovni.

Výročné správy

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ďalšie dokumenty

Politika kvality

Ciele kvality 2022

GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ:
Názov: Domov pre seniorov Golden Age
Sídlo: Mincová 5,031 05, Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová
Forma: občianské združenie
IČO: 37848836
DIČ: 2021877913
Zodpovedná osoba: Mgr. Patrícia Konečná
e - mail: socusek@goldenage.sk
telefón: 0948 896 616

Projekty EÚ

Pripravujeme pre Vás nové zariadenia

Pozrite si podrobné informácie o projektoch, ktoré spolufinancoval Európsky fond regionálneho rozvoja.