Sme držiteľom certifikátu ISO 9001

Medzinárodne uznávaný certifikát kvality, ktorý nás osvedčuje o schopnosti poskytovať služby a dodávať produkty na najvyššej úrovni.

Výročné správy

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ďalšie dokumenty

Politika kvality

Etický kódex

Štandardy kvality v Golden Age

Ciele kvality 2023 prevádzka Kvetná 1351/1A, 900 44 Obec Tomášov

Ciele kvality 2024 prevádzka Hlavná 216/166, 925 28 Pusté Úľany

Ciele kvality 2024 prevádzka Ondrašovská 1254/29, 03105, Liptovská Ondrášová

Ciele kvality 2024
prevádzka Mincova 581/5, 031 05, Liptovský Mikuláš

Ciele kvality 2024
prevádzka Športová 793/16, 925 28 Pusté Úľany

Ciele kvality 2024
prevádzka Nový vysielač 1224/1, Veľké Kostoľany, 922 07

Zmluva o dielo ODU - trade s.r.o.

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby

prevádzka Mincova 581/5, 031 05, Liptovský Mikuláš -zariadenie pre seniorov

prevádzka Mincova 581/5, 031 05, Liptovský Mikuláš - špecializované zariadenie

prevádzka Kvetná 1351/1A, 900 44 Tomášov

prevádzka Hlavná 216/166, 925 28, Pusté Úľany

prevádzka Športová 793/16, 925 28, Pusté Úľany

prevádzka Ondrašovská 1254/29, 03105, Liptovská Ondrašová

prevádzka Nový vysielač 1224/1, 922 07 Veľké Kostoľany

GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa.

Projekty EÚ

Pripravujeme pre Vás nové zariadenia

Pozrite si podrobné informácie o projektoch, ktoré spolufinancoval Európsky fond regionálneho rozvoja.