Sme držiteľom certifikátu ISO 9001

Medzinárodne uznávaný certifikát kvality, ktorý nás osvedčuje o schopnosti poskytovať služby a dodávať produkty na najvyššej úrovni.

Výročné správy

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ďalšie dokumenty

Politika kvality

Ciele kvality 2023

Krízový plán

GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ:
Názov: Domov pre seniorov Golden Age
Sídlo: Mincová 5,031 05, Liptovský Mikuláš - Liptovská Ondrašová
Forma: občianské združenie
IČO: 37848836
DIČ: 2021877913
Zodpovedná osoba: Mgr. Patrícia Konečná
e - mail: socusek@goldenage.sk
telefón: 0948 896 616

Projekty EÚ

Pripravujeme pre Vás nové zariadenia

Pozrite si podrobné informácie o projektoch, ktoré spolufinancoval Európsky fond regionálneho rozvoja.