Golden Age Veľké Kostoľany

      Prevádzka

0948 591 628 (24 hodín denne)

      Dana Klčovská

Vedúca zariadenia
+421 948 150 219
vkostolany@goldenage.sk

      Ing. Veronika Homoláková

Manažment zariadenia
+421 917 799 410
homolakova@goldenage.sk

     Adresa

Nový vysielač 1224/1, 922 07 Veľké Kostoľany

Aktuálne informácie o COVID-19

Zariadenie pre seniorov Golden Age má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 13.03.2020

Pozrieť si celé ustanovanie