Golden Age – Veľké Kostoľany

 

Kontakty

Dana Klčovská – Vedúca zariadenia

+421 948 150 219

vkostolany@goldenage.sk

Ing. Veronika Homoláková – Manažment zariadenia

+421 917 799 410

homolakova@goldenage.sk

Aktuálne informácie o COVID-19

Zariadenie pre seniorov Golden Age má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 13.03.2020

Pozrieť si celé ustanovanie