Liptovský Mikuláš - Ondrášovská

Kompletná cena za ubytovanie vrátane odborných činností a stravy

Kapacita: 12 klientov

987€

 

Liptovský Mikuláš- Mincová

Kompletná cena za ubytovanie vrátane odborných činností a stravy

Kapacita: 120 klientov

Stupeň odkázanosti:

VI. 679,65 €

IV. 669,20 €

V. 649,25 €

 

Pusté Úľany

Kompletná cena za ubytovanie vrátane odborných činností

Kapacita:12 klientov

Cena

774€

+ 10€ / deň strava 

 

Tomášov

Kompletná cena za ubytovanie vrátane odborných činností.

Kapacita: 12 klientov

Cena

834,35€

+ 13,30€ / deň strava 

 

Veľké Kostoľany

Kompletná cena za ubytovanie vrátane odborných činností.

Kapacita: 12 klientov

Cena

879,35€

+ 13,30€ / deň strava