Liptovský Mikuláš

Ondrášovská

Kompletná cena za ubytovanie vrátane odborných činností a stravy

Kapacita: 12 klientov

1057,00 €

 

Liptovský Mikuláš

Mincová

Kompletná cena za ubytovanie vrátane odborných činností a stravy

Kapacita: 120 klientov

Stupeň odkázanosti:

VI. 673,65 €
IV. 669,20 €
V. 659,25 €

 

GoldenAge

Pusté Úľany

Kompletná cena za ubytovanie vrátane odborných činností

Kapacita: 12 klientov

980,00 €

+ 10€ / deň strava 

Pozn. V prípade, že prijímateľ sociálne služby v mesiaci neodobral niektoré z jedál, napr. bol hospitalizovaný, bol na návšteve u rodiny alebo mu rodinný príslušníci priniesli obed, suma na neodobratú stravu sa mu vráti na účet. Viac info poskytne personál.

 

GoldenAge

Tomášov

Kompletná cena za ubytovanie vrátane odborných činností.

Kapacita: 12 klientov

948,85 €

+ 14,30€ / deň strava 

Pozn. V prípade, že prijímateľ sociálne služby v mesiaci neodobral niektoré z jedál, napr. bol hospitalizovaný, bol na návšteve u rodiny alebo mu rodinný príslušníci priniesli obed, suma na neodobratú stravu sa mu vráti na účet. Viac info poskytne personál.

 

GoldenAge

Veľké Kostoľany

Kompletná cena za ubytovanie vrátane odborných činností.

Kapacita: 12 klientov

839,35€

+ 13,30€ / deň strava 

Pozn. V prípade, že prijímateľ sociálne služby v mesiaci neodobral niektoré z jedál, napr. bol hospitalizovaný, bol na návšteve u rodiny alebo mu rodinný príslušníci priniesli obed, suma na neodobratú stravu sa mu vráti na účet. Viac info poskytne personál.

 

Cenník nadštandardných služieb

  1. Rýchlovarná kanvica na izbe – 2,00 €/mesiac
  2. Vlastná chladnička – 7,00 € /mesiac
  3. Balíček služieb manažmentu zdravia – 40 €/ mesiac zahŕňa: objednávanie na odborné lekárske vyšetrenia, sledovanie termínov odborných lekárskych vyšetrení, sledovanie termínov preskripcií (predpis liekov a pomôcok), objednávanie a dovoz liekov z lekárne, objednávanie a dovoz zdravotníckych pomôcok z lekárne, príprava liekov do dávkovačov určených na denné užitie, zabezpečenie osobného nákupu voľnopredajných liekov
  4. Kadernícke služby (Tomášov, Pusté Úľany, Veľké Kostolany) – úhrada za službu je platená priamo poskytovateľovi služby
  5. Kadernícke služby (Liptovský Mikuláš) – 5,00 €/úkon
  6. Pedikúra (Tomášov, Pusté Úľany, Veľké Kostolany) – úhrada za službu je platená priamo poskytovateľovi služby
  7. Pedikúra (Liptovský Mikuláš) – 9,00 €/úkon
  8. Súkromné výjazdy PSS s použitím auta a šoféra zariadenia (do 4 h.) – 35,00 €/úkon
  9. Súkromné výjazdy PSS s použitím auta a šoféra zariadenia (nad 4 h.)- 50,00/úkon