Nájdite pokoj a kľud

V našom domove pre seniorov Golden Age radi privítame záujemcov o umiestnenie v našom zariadení.

Užite si svoj zlatý vek

Poznáme hodnotu pokročilého veku a vieme, čo seniori potrebujú, aby si ho zmysluplne užili!

Prečo si vybrať GoldenAge?

 • Starostlivosť 24 hodín denne
 • Sociálna terapia a poradňa
 • Príjemné prostredie
 • Súkromie a kľud
 • Vynikajúca poloha
 • Pestrá kuchyňa jedál

Liptovský Mikuláš – Mincová

Naši klienti sa tu cítia ako doma.

Tomášov

Domov pre seniorov na skok od Slnečných jazier.

Pusté Úľany

Nové zariadenie, ktoré otvárame v januári 2023!

Liptovský Mikuláš – Ondrašovská – Nadštandardné zariadenie

Pripravujeme v roku 2023

Špecializované zariadenie v Liptovskom Mikuláši

Od 1.1.2023 poskytujeme v našom zariadení Liptovský Mikuláš – Mincová aj 10 miest pre fyzické osoby, ktoré sú kvôli zdravotnému stavu odkázané na špecializované zariadenie podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 39.

Toto zariadenie má samostatný vchod, vyškolený personál, ktorý poskytuje sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ale aj stravovanie, upratovanie, údržbu šatstva a bielizne, či pracovnú terapiu a záujmovú činnosť celoročnou formou.

Naši sponzori

Srdečne ďakujeme tiež:

 • VÚC Liptovký Mikuláš
 • anonymným darcom
 • majiteľom ZpS Golden Age
 • bývalej klientke p. Anne Pastuchovej
 • rodinám a známym našich klientov
 • lekárni Kamilka v Liptovskom Mikuláši
 • Rímskokatolíckemu farskému úradu Liptovský Mikuláš
 • Evanjelickému farskému úradu
 • Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš
 • Okresnému súdu
 • Notárskemu úradu