Zariadenia pre seniorov

Láskavý prístup a starostlivosť o seniorov

Vytvárame rodinné prostredie, ktoré evokuje pocit domova. Prispôsobujeme sa konkrétnym potrebám a individuálnym požiadavkám klientov.

Online prehliadka zariadenia