Plne vybavené zariadene pre seniorov

Naše zariadenie pre seniorov nesie názov, ktorý vyjadruje úctu a obdiv k obdobiu jesene života. Zariadenie je situované v Liptovskej Ondrašovej, ktorá je od roku 1960 mestskou časťou mesta Liptovský Mikuláš. Obec je vzdialená 2 km severozápadne od centra mesta.

Domov pre seniorov Golden Age je neverejným poskytovateľom pobytovej celoročnej sociálnej služby pre seniorov v súlade so zákonom č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách.

Zariadenie je zrekonštruovanou a modernou stavbou (bývalý hotel PYRAMÍDA), ktorá bola zrekonštruovaná podľa požiadaviek cieľovej skupiny zariadenia, čiže Vás, drahí seniori. Zariadenie je plne vybavené pre seniorov s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Dvojposteľové izby disponujú modernými pomôckami a komfortným vybavením.

Viacpodlažná bezbariérová budova je vybavená komfortnými dvojlôžkovými izbami s vlastným sociálnym zariadením, signalizačným zariadením, TV a nábytkom. Izby orientované na východ disponujú balkónom, z ktorého majú seniori krásny výhľad na Západné Tatry.

Príjemné prostredie s malebnou scenériou

Obec sa nachádza pri ústi Jaloveckého potoka a vodnej nádrže Liptovská Mara. Napriek svojej polohe a blízkosti ku kompletnej občianskej vybavenosti je zariadenie situované v príjemnom prostredí s prírodnou scenériou, ktorá je vhodná k oddychu a tráveniu voľného času.
V blízkosti zariadenia sa nachádza futbalové ihrisko.

V blízkosti Ondrašovej, ako domáci obec nazývajú, sa nachádza termálne kúpalisko Aquapark Tatralandia, klenot Liptova – Liptovská Mara a termálne kúpalisko Bešeňová.

Kompletná starostlivosť

Domov pre seniorov Golden Age zabezpečuje kompletnú lekársku, rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom vysokokvalifikovaného zdravotného personálu a optimálneho počtu ošetrovateliek pre pokrytie potrieb našich klientov.

Prežite jeseň života dôstojne a kvalitne

Veríme, že jeseň života je možné prežiť dôstojne a kvalitne, a preto chceme v našom zariadení poskytovať iba kvalitné služby prostredníctvom kvalifikovaného zdravotného a sociálneho personálu. Vďaka vyššieho počtu zamestnancov na každého klienta sme schopní zabezpečiť vyšší štandard sociálnych služieb. Kapacita zariadenia je 120 lôžok.

Na seniorov čaká ako odborná zdravotná starostlivosť, sociálna terapia a poradenstvo aj bohatý kultúrny program a zapojenie do záujmových činností samotného zariadenia. Zariadenie poskytuje i nadštandardné služby, ktoré sú čiastočne zahrnuté v úhrade za pobyt v zariadení.

Poskytované služby pre seniorov

V našom zariadení zabezpečujeme nielen pravidelné návštevy lekára (predpisovanie liekov, podávanie liekov a infúzií, meranie a sledovanie vitálnych funkcií organizmu, ošetrenie rán atď.), ale i polohovanie, monitorovanie bilancie tekutín, zabezpečenie hygieny, pomoc pri každodenných úkonoch ošetrovateľským personálom a prepravu seniorov k odborným lekárom vždy so sprievodom personálu zariadenia.

 • komplexná zdravotná a sociálna starostlivosť zabezpečená
 • vysokokvalifikovaný personálom
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • rehabilitácia a masérske služby
 • požičiavanie pomôcok
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • pracovná terapia
 • zabezpečenie kultúrnej a záujmovej činnosti, programov a aktivít
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • osobné vybavenie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • úschova cenných vecí
 • zabezpečenie návštev kňaza v zariadení podľa záujmu seniorov

Viacpodlažná bezbariérová budova je vybavená dvojlôžkovými komfortnými izbami s vlastným sociálnym zariadením, signalizačným zariadením, TV a nábytkom. Izby orientované na východ disponujú balkónom, z ktorého majú seniori možnosť vidieť Západné Tatry.

Taktiež vám ponúkame

 

 • Komplexnú sociálnu starostlivosť pre seniorov (zabezpečenú sociálnym personálom kvalifikovaným pre cieľovú skupinu zariadenia).
 • Rehabilitačné služby (poskytované rehabilitačným pracovníkom).
 • Aktivity, programy a kultúrna činnosť realizovaná kvalifikovaným sociálnym personálom pre cvičenie pamäti, koordinačných schopností a jemnej motoriky seniorov, motivácia seniorov k zapojeniu sa do programov, socializácia, výlety a návštevy kultúrnych miest podľa želaní prijímateľov soc. služby. Kultúrna činnosť pre vyplnenie voľného času a spríjemnenie voľných chvíľ seniorov (ergoterapia a záujmová činnosť, výstavy výrobkov a ručných prác seniorov, biblioterapia, muzikoterapia, fytoterapia, dramatoterapia a validačná terapia). Možnosť výletov do blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
 • Viacúčelovú oddychovú zónu pre seniorov v okolí zariadenia. Klienti, ktorí majú záujem o zapojenie sa do úpravy okolia majú možnosť realizácie v záhrade a starostlivosti o zeleň a okrasné kvetiny v okolí zariadenia v rámci pracovnej terapie.
 • Zvýšenie informovanosti seniorov prostredníctvom poradenstva pre klientov zariadenia.
 • Všetky služby a aktivity v zariadení sú poskytované vysokokvalifikovaným personálom, cieľom zariadenia je zvyšovanie kvality života seniorov.
 • V zariadení kladieme dôraz na individuálny prístup a záujem o seniorov. Zlatý vek života je možné prežiť aktívne a v pohodlí komfortných a kvalitných služieb v zariadení pre seniorov Golden Age.

Kaderníctvo

Manikúra a pedikúra

Arteterapia

Ergoterapia

Canisterapia

Dramatoterapia

Biblioterapia

Fyzioterapia

Zručnosti

Náboženské aktivity

Aktivity

Muzikoterapia

Dramatoterapia

Prechádzky

Prednášky a besedy

Psychologicka podpora