Liptovský Mikuláš

Mincová

Vybudovali pre Vás zariadenie pre seniorov, ktoré vytvorí svojím technickým a najmä ľudským potenciálom vysoký štandard poskytovaných služieb v prospech Vašej spokojnosti.

Ako sa stať našim klientom?

Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení pre seniorov kontaktujte nás telefonicky, emailom alebo vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.

V dokumentoch nájdete tlačivá, ktoré sú potrebné pre umiestnenie v našom zariadení. Celý postup s Vami radi odkomunikujeme a pomôžeme s vyplnením:

Špecializované zariadenie

Od 1.1.2023 poskytujeme v našom zariadení aj 10 miest pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané kvôli zdravotnému stavu na špecializované zariadenie podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 39.

Toto zariadenie má samostatný vchod, vyškolený personál, ktorý poskytuje sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ale aj stravovanie, upratovanie, údržbu šatstva a bielizne, či pracovnú terapiu a záujmovú činnosť celoročnou formou.

Poskytované služby

pre seniorov

Naše zariadenie pre seniorov nesie názov, ktorý vyjadruje úctu a obdiv k obdobiu jesene života. Zariadenie je situované v Liptovskej Ondrašovej, ktorá je od roku 1960 mestskou časťou mesta Liptovský Mikuláš. Obec je vzdialená 2 km severozápadne od centra mesta.

Domov pre seniorov Golden Age je neverejným poskytovateľom pobytovej celoročnej sociálnej služby pre seniorov v súlade so zákonom č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách.

Zariadenie je zrekonštruovanou a modernou stavbou (bývalý hotel PYRAMÍDA), ktorá bola zrekonštruovaná podľa požiadaviek cieľovej skupiny zariadenia, čiže Vás, drahí seniori. Zariadenie je plne vybavené pre seniorov s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Dvojposteľové izby disponujú modernými pomôckami a komfortným vybavením.

Viacpodlažná bezbariérová budova je vybavená komfortnými dvojlôžkovými izbami s vlastným sociálnym zariadením, signalizačným zariadením, TV a nábytkom. Izby orientované na východ disponujú balkónom, z ktorého majú seniori krásny výhľad na Západné Tatry.

Život v Liptovskom Mikuláši

Obec sa nachádza pri ústi Jaloveckého potoka a vodnej nádrže Liptovská Mara. Napriek svojej polohe a blízkosti ku kompletnej občianskej vybavenosti je zariadenie situované v príjemnom prostredí s prírodnou scenériou, ktorá je vhodná k oddychu a tráveniu voľného času.
V blízkosti zariadenia sa nachádza futbalové ihrisko.

V blízkosti Ondrašovej, ako domáci obec nazývajú, sa nachádza termálne kúpalisko Aquapark Tatralandia, klenot Liptova – Liptovská Mara a termálne kúpalisko Bešeňová.

Obec sa nachádza pri ústi Jaloveckého potoka a vodnej nádrže Liptovská Mara. Napriek svojej polohe a blízkosti ku kompletnej občianskej vybavenosti je zariadenie situované v príjemnom prostredí s prírodnou scenériou, ktorá je vhodná k oddychu a tráveniu voľného času.
V blízkosti zariadenia sa nachádza futbalové ihrisko.

V blízkosti Ondrašovej, ako domáci obec nazývajú, sa nachádza termálne kúpalisko Aquapark Tatralandia, klenot Liptova – Liptovská Mara a termálne kúpalisko Bešeňová.

Domov pre seniorov Golden Age zabezpečuje kompletnú lekársku, rehabilitačnú a ošetrovateľskú starostlivosťprostredníctvom vysokokvalifikovaného zdravotného personálu a optimálneho počtu ošetrovateliek pre pokrytie potrieb našich klientov.

Veríme, že jeseň života je možné prežiť dôstojne a kvalitne, a preto chceme v našom zariadení poskytovať iba kvalitné služby prostredníctvom kvalifikovaného zdravotného a sociálneho personálu. Vďaka vyššieho počtu zamestnancov na každého klienta sme schopní zabezpečiť vyšší štandard sociálnych služieb. Kapacita zariadenia je 120 lôžok.

Na seniorov čaká ako odborná zdravotná starostlivosť, sociálna terapia a poradenstvo aj bohatý kultúrny program a zapojenie do záujmových činností samotného zariadenia. Zariadenie poskytuje i nadštandardné služby, ktoré sú čiastočne zahrnuté v úhrade za pobyt v zariadení.

komplexná zdravotná a sociálna starostlivosť zabezpečená
vysokokvalifikovaný personálom
ošetrovateľská starostlivosť
rehabilitácia a masérske služby
požičiavanie pomôcok
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
pracovná terapia
zabezpečenie kultúrnej a záujmovej činnosti, programov a aktivít
ubytovanie
stravovanie
osobné vybavenie
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
úschova cenných vecí
zabezpečenie návštev kňaza v zariadení podľa záujmu seniorov

Viacpodlažná bezbariérová budova je vybavená dvojlôžkovými komfortnými izbami s vlastným sociálnym zariadením, signalizačným zariadením, TV a nábytkom.Izby orientované na východ disponujú balkónom, z ktorého majú seniori možnosť vidieť Západné Tatry.

Komplexnú sociálnu starostlivosť pre seniorov (zabezpečenú sociálnym personálom kvalifikovaným pre cieľovú skupinu zariadenia).

Rehabilitačné služby (poskytované rehabilitačným pracovníkom).

Aktivity, programy a kultúrna činnosť realizovaná kvalifikovaným sociálnym personálom pre cvičenie pamäti, koordinačných schopností a jemnej motoriky seniorov, motivácia seniorov k zapojeniu sa do programov, socializácia, výlety a návštevy kultúrnych miest podľa želaní prijímateľov soc. služby. Kultúrna činnosť pre vyplnenie voľného času a spríjemnenie voľných chvíľ seniorov (ergoterapia a záujmová činnosť, výstavy výrobkov a ručných prác seniorov, biblioterapia, muzikoterapia, fytoterapia, dramatoterapia a validačná terapia). Možnosť výletov do blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Viacúčelovú oddychovú zónu pre seniorov v okolí zariadenia. Klienti, ktorí majú záujem o zapojenie sa do úpravy okolia majú možnosť realizácie v záhrade a starostlivosti o zeleň a okrasné kvetiny v okolí zariadenia v rámci pracovnej terapie.

Zvýšenie informovanosti seniorov prostredníctvom poradenstva pre klientov zariadenia.

Všetky služby a aktivity v zariadení sú poskytované vysokokvalifikovaným personálom, cieľom zariadenia je zvyšovanie kvality života seniorov.

V zariadení kladieme dôraz na individuálny prístup a záujem o seniorov. Zlatý vek života je možné prežiť aktívne a v pohodlí komfortných a kvalitných služieb v zariadení pre seniorov Golden Age.

Kontaktné údaje

Riaditeľka zariadenia Golden Age

Mgr. Viera Prísažná
0917 090 294
prisazna.v@gmail.com

Zastupujúca za zdravotný úsek

Katarína Juríčková
0917 371 359
zdravusek@goldenage.sk

Informácie o zdravotnom stave klientov

Hlavná sesterňa
0948 976 290

Vedúca sociálneho úseku

Mgr. Patrícia Konečná
0948 896 616
socusek@goldenage.sk

Sociálne poradenstvo

Sociálne oddelenie
0948 793 383
socialnega5@gmail.com

Vedúca stravovacieho úseku

Helga Oravcová
0948 934 395
strava@goldenage.sk