Kontakt

Domov pre seniorov Golden Age
Mincová 5
03 105  
Liptovská Ondrašová

Fakturačné údaje

Domov pre seniorov Golden Age
Mozartova č. 9
917 01 Trnava
IČO: 37848836
DIČ: 2021877913

Riaditeľka zariadenia Golden Age
Mgr. Viera Prísažná
Vedúca zdravotného úseku
Bc. Petra Štrbinová
Informácie o zdravotnom stave klientov
Hlavná sesterňa
Vedúca sociálneho úseku
Mgr. Patrícia Konečná
Sociálne poradenstvo
Vedúca stravovacieho úseku
Bc. Anabela Ratulovská

Ako sa ku nám dostanete?

MHD, PHD Liptovský Mikuláš

Taxi služby Liptovský Mikuláš

Fun taxi 0908 710 710
City taxi 0903 800 952
Taxi Liptov 0944 755 588
Taxi Liptovský Mikuláš 0907 876 757
AZ taxi 0903 500 668
M M Taxi lacné taxi 0905 967 664


Odkaz na Facebook stránku zariadenia Golden Age

Aktuálne informácie COVID - 19


Uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID-19 v DpS Golden AGE od 21.06.2021 Informácie pre návštevy:

1.     Návšteva klienta sa musí objednať na stanovený deň a časna tel. č.: 0948 976 290,

2.     Je potrebné dodržiavať dohodnutý deň a časnávštevy klienta maximálne 20-30 minút v areály zariadenia. 3.     Návšteva klienta môže vstúpiť do areálu zariadenia lenna základe predloženia:·       negatívnehovýsledku RT PCR testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 48 hodín,·       negatívnehovýsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 24 hodín, ·       potvrdeniao zaočkovaní druhou vakcínou.
4.     Každý návštevník musí mať počas celej doby návštevy(už od vstupu do areálu) prekryté horné dýchacie cesty rúškom.

5.     Za kontrolu a evidenciu potrebných údajov adezinfekciu rúk návštevníkov a priestorov vyhradených na návštevy, dohľad počasnávštev zodpovedá pracovník recepcie. Potrebné údaje o návšteve (meno,priezvisko, navštívený klient, teplota) eviduje pracovník recepcie v Knihenávštev.

6.     Na izbe je možné navštíviť len klientov pripútaných nalôžko, na základe aj posúdenia vedúcej zdravotného úseku, zdravotnej sestry,príp. opatrovateľky, ktorá posúdi aktuálnu zmenu zdravotného stavu konkrétnehoklienta.

7.     Po odchode návštevy z izby službukonajúcaopatrovateľka na poschodí izbu vyvetrá, vydezinfikuje a vyžiari žiaričom. Informácie pre klientov:

1.  Klienti môžu opustiť areál zariadenia Golden Age lenna základe zaevidovania sa na recepcii v Knihe odchodov. Zápisy bude vykonávať zodpovedný pracovníkrecepcie.
2. Počas dňa bude malá bránka otvorená. Od11.00-13.00 a po 16.30 hod. bude uzamknutá
.3. V prípade dlhodobejšieho odchodu zozariadenia a v čase, kedy je malá bránka uzamknutá je potrebnénahlásiť príchod službukonajúcemu personálu (zdravotný úsek, recepcia).

4. Nazáklade uvoľňovania opatrení sa pozastavuje u nás služby nákupov preklientov. Prosíme rodinných príslušníkov, aby klientom zabezpečili nákupy podľaich potrieb.

5. Klientov,ktorí budú prichádzať z domáceho prostredia budeme priebežne      pretestovávať.   

Ďakujeme za dodržiavanie uvedených podmienok a pravidiel. My a hlavne seniori sa tešíme na Vašu návštevu.


Pre viac informácií nám napíšte
a my Vás budeme kontaktovať

Napíšte nám


Zobraziť Domov pre seniorov Golden Age na väčšej mape