Skip to main content

Tešíme sa, že do lúštenia tajničiek sa zapojilo viacero klientov. Výhercom boli udelené vecné výhry, ktorým sa veľmi potešili. Všetkým výhercom ešte raz srdečne gratulujeme.