Domovy pre seniorov GoldenAge rozširujú svoju sieť

Nové zariadenia v Pustých Úľanoch a Liptovskom Mikuláši

Súkromné zariadenia pre seniorov otvárajú svoje brány v ďalších mestách Slovenska. Po veľkokapacitnom zariadení v Liptovskom Mikuláši a malokapacitnom v Tomášove budú mať dôchodcovia možnosť prežiť jeseň života v Pustých Úľanoch a v poradí druhom zariadení v Liptovskom Mikuláši. Prvé poskytne priestor v dvoch jednotkách pre dvadsiatich štyroch, druhé v jednej pre dvanástich klientov.

 

Prečo GoldenAge?

Plnohodnotná jeseň života

Zahoďte predsudky o tom, aký pochmúrny jednotvárny život tu na vašich rodičov či starkých čaká. Domov sociálnych služieb GoldenAge, to je spojenie príjemného prostredia, rodinnej atmosféry, flexibility a pestrých možností sociálneho vyžitia.

„Hlavným cieľom je, aby sa tu ľudia cítili ako doma a tak sa aj zariadili. Naším cieľom je tiež vytvoriť na Slovensku funkčný konzistentný systém takýchto domovov pre seniorov,” vysvetľuje jeden zo zakladateľov, Ľubomír Žabčík.

Zariadenia ponúkajú priestor na súkromie, návštevy blízkych, ale aj na vznik nových priateľstiev. Seniori spolu hrajú hry, pečú koláče, chodia na výlety…

 

Špičková zdravotná starostlivosť a dozor

Zdravotnícky personál v tomto domove pre seniorov je vysoko kvalifikovaný. Vedúca zariadenia má špecializované vzdelanie, vďaka ktorému je kompetentná na výkon niektorých úkonov. „Osvedčila sa tiež dohoda s lekárom v obci. Na základe nej sa realizuje návšteva zariadenia,” priblížila koordinátorka zariadení Veronika Homoláková. Sprievod pacienta za lekárom do iného mesta, prípadne zabezpečenie sanitky nepredstavujú žiadny problém. Pokiaľ nie je možný doprovod blízkeho, postará sa o to personál. Vo veľkokapacitnom zariadení má tieto potreby na starosti tzv. výjazdová sestra.

O svojich rodičov či starých rodičov sa nemusíte báť ani v noci. Opatrovateľky ich chodia kontrolovať v pravidelných intervaloch stále.

 

Nadštandardné služby

V zariadeniach pre seniorov GoldenAge sú okrem základnej zdravotnej starostlivosti (predpisovanie liekov a ich podávanie, meranie a sledovanie vitálnych funkcií organizmu, ošetrenie rán) zabezpečené aj úkony ako polohovanie, monitorovanie bilancie tekutín, zabezpečenie hygieny, pomoc pri každodenných úkonoch a preprava seniorov k odborným lekárom vždy so sprievodom personálu zariadenia. V rámci nadštandardných služieb môžu seniori využiť tiež rehabilitácie alebo masáže, dajú sa zabezpečiť návšteva kňaza, sociálne poradenstvo aj zapožičať nejaké tie pomôcky.

 

Život podľa seba

V domovoch sociálnych služieb na Slovensku nebýva časté, že si klienti môžu zvoliť rozľahlé jednolôžkové izby. GoldenAge to umožňuje. Seniori tak nemusia nutne tráviť čas s ostatnými a sú flexibilní v rozhodovaní medzi súkromím a socializáciou.

„Keď chcú, majú pokoj na izbe, ktorú si navyše môžu dozariaďovať podľa seba, užívajú si rodinné návštevy, a keď dostanú chuť na zapájanie sa do spoločných aktivít, jednoducho sa pridajú k ostatným,” vysvetľuje Veronika Homoláková. Vždy je tu možnosť výberu a kladie sa dôraz na to, aby sa klienti zariadení cítili ako doma.