Často kladené otázky

  • Ako zistím, či máte v zariadení voľné miesto?

V prípade záujmu o umiestnenie vyplníte webový kontaktný formulár, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať, v prípade bližších informácií po telefonickom kontakte.

 

  • Ako to u Vás funguje s lekármi?

Liptovský Mikuláš – Mincová

V zariadení týždenne zabezpečujeme návštevu zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Zabezpečujeme 24-hodinovú opatrovateľskú starostlivosť a cestou ADOS pravidelnú  ošetrovateľskú starostlivosť – ošetrovanie a preväz chronických rán a dekubitov.

Základnú ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme ošetrovateľským personálom (zdravotnícky asistent a sestra) podávanie liekov, meranie fyziologických funkcii, aplikáciu subkutánnych a intramuskulárnych injekcií, odber krvi. V prípade potreby zabezpečujeme predlekársku prvú pomoc, objednávanie a dodávku inkontinenčných pomôcok a predpísanej medikamentóznej liečby, vybavenie termínov, lekárskych kontrol a vyšetrení u klientov, sprievod na vyšetrení poskytujeme len klientom, ktorí nemajú možnosť  sprevádzajúcej osoby z rodiny (veľmi ojedinele).

Liptovský Mikuláš – Ondrášovska

V zariadení týždenne zabezpečujeme návštevu zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Zabezpečujeme 24-hodinovú opatrovateľskú starostlivosť a cestou ADOS pravidelnú  ošetrovateľskú starostlivosť – ošetrovanie a preväz chronických rán a dekubitov.

Základnú ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme ošetrovateľským personálom (zdravotnícky asistent a sestra) podávanie liekov, meranie fyziologických funkcii, aplikáciu subkutánnych a intramuskulárnych injekcií, odber krvi. V prípade potreby zabezpečujeme predlekársku prvú pomoc, objednávanie a dodávku inkontinenčných pomôcok a predpísanej medikamentóznej liečby, vybavenie termínov, lekárskych kontrol a vyšetrení u klientov, sprievod na vyšetrení poskytujeme len klientom, ktorí nemajú možnosť  sprevádzajúcej osoby z rodiny (veľmi ojedinele).

 

  • Môžem si doniesť vlastný nábytok do izby?

Klienti si môžu izbu zariadiť podľa vlastného vkusu, podľa možností a priestoru.

 

  • Pre koho je zariadenie určené?

Liptovský Mikuláš – Mincová

Zariadenie je určené pre osoby dovŕšeného dôchodcovského veku odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej odkázanosť je minimálne lV, ktorá si vyžaduje 24-hodinovú starostlivosť.

Liptovský Mikuláš – Ondrášovska

Naše zariadenie je určené pre klientov v seniorskom veku s odkázanosťou na sociálnu službu v stupňoch odkázanosti 4,5,6. Taktiež prijímame klientov v seniorskom veku bez odkázanosti ako samoplatiteľov.

 

  • Aké sú náklady spojené so zariadením? (aká je výška platby za klienta?)

Liptovský Mikuláš – Mincová

Naším cieľom je ponúkať výnimočné sociálne, ošetrovateľské a opatrovateľské služby. Náš tím tvoria vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí majú bohaté skúsenosti. Náklady sa líšia v závislosti od zvoleného zariadenia. Aktuálny cenník služieb nájdete v hlavnom menu ako podkategóriu sekcie Dokumenty.

Liptovský Mikuláš – Ondrášovska

Výška platby s odkázanosťou na sociálnu službu je 987€ za mesiac. V cene sú zahrnuté odborné činnosti, obslužné činnosti (ubytovanie a stravovanie) a ďalšie činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva).

 

  • Aké aktivity čakajú na klientov?

Liptovský Mikuláš – Mincová

Aktivity, programy a kultúrna činnosť realizovaná kvalifikovaným sociálnym personálom pre cvičenie pamäti, koordinačných schopností a jemnej motoriky seniorov, motivácia seniorov k zapojeniu sa do programov, socializácia, výlety a návštevy kultúrnych miest podľa želaní prijímateľov sociálnej služby. Kultúrna činnosť pre vyplnenie voľného času a spríjemnenie voľných chvíľ seniorov (ergoterapia a záujmová činnosť, výstavy výrobkov a ručných prác seniorov, biblioterapia, muzikoterapia, fytoterapia, dramatoterapia a validačná terapia). Možnosť výletov do blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Liptovský Mikuláš – Ondrášovska

Snažíme sa vytvoriť aktivity „šité na mieru“ pre každého klienta. Tým, že maximálna kapacita je len dvanásť seniorov, je v našom zariadení zaručené zachovanie rodinného prostredia a zároveň profesionálna a individuálna starostlivosť o klientov aj v oblasti aktivít. Medzi naše aktivity patria Pamäťové cvičenia, Muzikoterapia, Fytoterapia , prechádzky, spoločenské hry, Senior kaviareň, Kulinoterapia, Tvorivá dielňa, Výtvarný krúžok, návšteva katolického kňaza ako aj spolupráca s Evanjelickým gymnáziom v projekte „Adoptuj si seniora“.

 

  • Ako fungujú návštevy?

Liptovský Mikuláš – Mincová

Navštíviť svojich najbližších môžete v odporúčanom čase medzi 9:00 až 11:00 hodinou dopoludnia a popoludní od 13:00 do 16:00.

Liptovský Mikuláš – Ondrášovska

Sme radi, keď sú naši klienti v kontakte s rodinou, preto je možnosť návštev rodinných príslušníkov počas dňa v našom zariadení vítaná. Bonusom pre rodinných príslušníkov, či známych našich klientov, ktorí bývajú vo väčšej vzdialenosti od zariadenia, je taktiež možnosť prespania návštevy v izbe klienta na pohovke.

 

  • Ako je zabezpečovaná strava?

Liptovský Mikuláš – Mincová

Prijímatelia sociálnej služby majú zabezpečenú celodennú stravu (raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, resp. aj druhú večeru pri diéte) z vlastnej kuchynskej prevádzky.

Liptovský Mikuláš – Ondrášovska

Strava pre našich klientov podľa jednotlivých diét je zabezpečovaná dovozom zo zariadenia Golden Age na Mincovej ulici v Liptovskej Ondrašovej.

 

  • Ako je izba vybavená?

Liptovský Mikuláš – Mincová

Súčasťou izby je základné vybavenie, televízia a každý klient má na izbe k dispozícii sociálne zariadenie WC.

Liptovský Mikuláš – Ondrášovska

V našom zariadení je 12 jednolôžkových izieb. Každá izba má  30m2, vlastnú terasu o výmere 16m2, podlahové vykurovanie, vlastnú klimatizáciu, kúpeľňu s bezbariérovým prístupom do sprchy. V izbe sa nachádza polohovateľná posteľ, nočný stolík, dve skrine, botník s vešiakovou stenou, kreslo so stolíkom, písací stôl so stoličkou, nástenné hodiny, TV, wifi.