Skip to main content

Vysviacka kríža

Kríž ako symbol kresťanstva mnohí vnímajú ako bolesť a utrpenie. V skutočnosti nás vedie k prekonávaniu samých seba, na cestu k dokonalosti, učí nás pravej láske, pomáha nám dozrievať a čerpať silu z Božej lásky. Hoci utrpenie, bolesť a smrť patria k životu, nie je Božím zámerom, aby sme im zasvätili svoj život. Kristus nám skrze utrpenia a smrti otvoril bránu do neba. Prijať kríž preto znamená oprieť svoj život o Božiu lásku, z neho čerpať silu, zodpovedne si plniť povinnosti a naplno si vychutnávať život. Každý zo znakov kríža nám pomáha prekonávať niektoré prekážky, prejsť istú etapu nášho života, na konci ktorej sa zjednotime s Bohom. Hlavným posolstvom kríža je Božia láska k človeku, láska ktorá si nekladie podmienky, pozýva človeka k slobode. Dlho očakávaný deň našich kresťanských veriacich prišiel spolu s radostnou a slávnostnou atmosférou. Evanjelických služieb Božích s posvätením kríža sa zúčastnil Senior Mgr. Stanislav Grega z Hýb a Mgr. Lýdia Kordošová, ev. farárka z Liptovského Mikuláša. Celé ev. služby Božie s posviackou, spríjemnili svojim spevom a básničkami deti z Evanjelickej materskej škôlky Magdalénka z Liptovského Mikuláši