Skip to main content

Dnešný deň našim klientom spríjemnil viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš pán Trizna. V rámci zbierky, ktorá sa uskutočnila v meste Liptovský Mikuláš pán viceprimátor priniesol klientom malé darčeky – krížovky na vyplnenie voľného a vitamíny na posilnenie ich zdravia. Našim klientom bola odovzdaná pozvánka na kultúrny program“pohladenie duše“ od žiakov ZŠ Dr. A. Stodolu, ktorí si pripravia pre našich klientov kultúrny program.