Skip to main content

Športovo – vedomostný deň

Pohyb pre starších ľudí znamená jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré prospievajú ich zdraviu. Aj my v našom zariadení sa snažíme a hlavne v zimnom období, keď pohyb vonku im nedovoľuje ich čiastočná imobilita prispôsobovať aktivity, pri ktorých si precvičia a natiahnu jednotlivé časti tela. Medzi takéto aktivity zaraďujeme aj športové hry, pri ktorých sa môžu zapojiť aj čiastočne imobilní seniori. Najväčšou odmenou je pre nás, keď vidíme , že ich to ešte baví, vzhľadom na vek, prináša im to radosť, ale aj psychické uspokojenie z pohybu. A takto to vyzeralo Golden Age. Za vynaložené športové úsilie nachýbal diplom a  sladká odmena.