Skip to main content

S klientmi na Ondrašovskej ulici si radi zahráme rôzne spoločenské hry. Klasické spoločenské hry nám umožňujú tráviť čas spolu, vytvárajú priestor pre spoločný zážitok. Zároveň nám umožňujú venovať sa sebe navzájom, cibriť fantáziu, trpezlivosť a pamäť.