Skip to main content

Skrášľovanie nášho domova

V rámci pracovnej terapie sa naša asistentka Janka a klientka Anička K. za neustáleho dohľadu septembrového slniečka podujali skrášliť oplotenie nášho zariadenia popínavým brečtanom. O tom, že to robili nielen s veľkým nasadením, ale i s nadšením, svedči ich spokojný úsmev.