Skip to main content

Stretnutie Redakčnej rady sa tento krát uskutočnilo v zariadení na Ondrašovskej ulici, kde sme sa stretli pri príprave deviateho čísla našich novín Golden Age – zo života našich seniorov.