Skip to main content

V rámci pracovnej terapie sa upevňujú sebaobslužné návyky a rozvíjajú a upevňujú pracovné zručnosti. Dnes sme sa v rámci pracovných činností zamerali na skrášľovanie vonkajšieho prostredia.