Skip to main content

Pracovná terapia

Naše seniorky sa dnes podľa svojich možností zapojili do skrášľovania okolia a to formou pracovnej terapie. Každý rozkvitnutý kvet vie potešiť svojou krásou, nielen nás, ale aj návštevníkov nášho zariadenia. Okrem iného opäť potrebovali očistu názov zariadenia tvorený z kríkov a petangové ihrisko. Seniorkám, ktoré sa zapojili do tejto aktivity patrí vrelé poďakovanie.