Skip to main content

Pri príležitosti 94.narodenín nášho najstaršieho klienta pána Eugena sme si spolu posedeli, zaspievali a zatancovali. Prišla aj ľudová hudba a bolo veselo. Pánovi Eugenovi prajeme do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a životného optimizmu. Zároveň ďakujeme za pripravené pohostenie a hudobný program.