Skip to main content

Nový spôsob komunikácie seniorov s rodinami

Sociálny úsek v spolupráci s OZ Pohodovo, nám zabezpečili a zaslali mobilný telefón pre našich klientov na účely komunikácie s rodinami, prostredníctvom ktorého vieme zabezpečiť videorozhovory cez aplikáciu Skype, Hangouts a iné.
V prípade záujmu o videohovory so seniorom si môžete dohodnúť čas (počas pracovných dní) na emaily zpskonecna@gmail.com.
Týmto sa chceme veľmi poďakovať OZ Pohodovo za zaslanie smartphonu z ktorého máme obrovskú radosť a najmä naši seniori, ktorí už aktívne využívajú žiadúcu modernú vymoženosť v dnešnej aktuálnej situácii.