Skip to main content

Raz do týždňa sa tešia naši klienti z návštevy seniorov z domova na Mincovej ulici, ktorí  navštevujú seniorov na Ondrašovskej ulici. Mnohí sa po dlhých rokoch stretnú práve na tomto mieste, pri tejto príležitosti. Iní sa týmto spôsobom spoznajú a vznikajú nové priateľstvá.