Skip to main content

Aj náš Domov pre seniorov na Ondrašovskej ulici navštívil Mikuláš s anjelom, čertom a svojimi pomocníkmi. Všetci klienti sa veľmi potešili a niektorí sa vopred pripravili a zaspievali, či zarecitovali Mikulášovi.