Skip to main content

Jarná úprava okolia, Ergoterapia a vystúpenie Speváckeho zboru Golden Age

Aktívne starnutie je jedným zo spôsobov, vďaka ktorému môžu seniori zostať sebavedomou súčasťou spoločnosti. Veríme, že je potrebné sprístupňovať naším seniorom ich celoživotné záujmy v rôznych podobách. Chceme podporovať našich klientov v ich vlastnom úsilí o aktívny život aj vo vyššom veku.
Z činností, ktoré ponúkame našim klientom je aj jednoduchá práca v areáli zariadenia. V mesiaci marec sme tak využili naozaj krásne počasie, zobrali sme metli, vrecia a iné náčinie a vyupratovali sme okolie. V rámci veľkonočných sviatkov si naše seniorky pripravili vystúpenie v podobe spevu nádherných piesni, ktoré nás pohladili na duši a na srdci. Ďakujeme Speváckemu zboru GA. V posledných dňoch sme sa najmä venovali práci s papierom, z ktorého vznikli zaujímavé výtvory v podobe jarných kvetov a sme radi, že práve takáto činnosť našich seniorom nesmierne bavila.

 

rpt

rpt

rpt

rpt

rpt

rpt

rpt

rpt