Skip to main content

V našom zariadení na Ondrašovskej ulici nás v rámci príprav na Veľkú noc navštívil pán dekan Culka s pánom kaplánom. Naši klienti sa vyspovedali a tak sa pripravili na príchod Veľkej noci.