Skip to main content

Medzi obľúbené aktivity v našom Domove pre seniorov na Ondrašovskej ulici patrí Arteterapia. Naše klientky sa radi zúčastňujú tejto aktivity, ktorú vedie  certifikovaná arteterapeutka Mgr. Andrea Vyoralová. Tentokrát sme kreslili zátišie s ovocím.