Skip to main content

Aktivity celého týždňa

Celý týždeň sa niesol v športovo – vedomostnej atmosfére – Senior joga, vymýšľanie nových hier a cvičení. Dobre sme sa zabávali pri bublifuku, ale aj pri zhadzovaní opíc zo stromu. Zakončili sme ho dnešnou olympiádou, na ktorú nám darovali spoločenské hry naše kolegyne, Veronika S. a Daniela M. za ktoré im veľmi pekne Ďakujeme.