Skip to main content

Od utorka 17.1.2023 sme aj v našom novom komunitnom zariadení na Ondrašovskej ulici odštartovali spoluprácu s pani učiteľkou Ing. Beyer z Evanjelického gymnázia v Liptovskom Mikuláši v rámci projektu Adoptuj si seniora. Ide o stretnutie žiakov gymnázia s našimi seniormi. Stretnutie dvoch generácií  nás všetkých obohatilo a krásne spríjemnilo slnečné popoludnie.