Skip to main content

Ani pred Vianocami na nás žiaci z Evanjelického gymnázia v Liptovskom Mikuláši pod vedením pani učiteľky Ing. Alenky Beyer nezabudli a prišli navštíviť našich seniorov a popriať im krásne sviatky a všetko dobré do Nového roku. Ďakujeme za návštevu.