Skip to main content

Aj tento školský rok pokračujeme v spolupráci na projekte „Adoptuj si seniora“.  Naši seniori si zaspomínajú na svoj život so žiakmi z Evanjelického gymnázia v Liptovskom Mikuláši. Touto cestou ďakujeme pani učiteľke Ing. Alenke Beyer za túto spolupráci, ktorá našim seniorom prospieva.