Skip to main content

V našom zariadení na Ondrašovskej ulici sme v rámci Arteterapie, pod vedením Mgr. Andrei Vyoralovej, spoločne výtvarne tvorili . Za zvuku meditačnej hudby sme sa správne uvoľnili. Spoločné tvorenie nás všetkých zúčastnených obohatilo a spríjemnilo spoločné dopoludnie.