Skip to main content

Na pravidelných stretnutiach redakčnej rady pripravujeme ďalšie vydanie našich novín Golden Age – zo života našich seniorov. Tešíme sa príchodu každého nového člena, ktorý prispeje svojou tvorbou do novín. Sme radi, že do prípravy novín sa zapájajú aj klienti z nového zariadenia na Ondrašovskej ulici.