Skip to main content

V rámci Psychologického programu PhDr. Piačkovej nás každý utorok navštevuje psychologička Mgr.Vanda Klaučová, ktorá s našimi klientmi precvičuje a zdokonaľuje kognitívne schopnosti pomocou rôznych cvičení. Taktiež individuálne poskytuje kognitívno-behaviorálnu terapiu podľa potrieb našich klientov.