Skip to main content

V zariadení na Ondrašovskej ulici sme dnes mali stretnutie s Dr. Michalom Kotianom, predsedom Jednoty dôchodcov Slovenska. Porozprávali sme sa o problémoch dôchodcov, o činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska a dohodli sme sa na budúcej spolupráci v rôznych aktivitách.