Skip to main content

V zariadení na Ondrašovskej ulici sa  oslavovalo. Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov, nám všetkým oslávenkyňa pani Janka pripravila pohostenie. K tomuto krásnemu životnému jubileu prajeme pani Janke veľa zdravia, lásky a životného optimizmu.