Skip to main content

Dňa 23.1.2024 sme oslávili prvé výročie prevádzky novootvoreného komunitného Domova pre seniorov na Ondrašovskej ulici 29. Poslaním zariadenia je zaručenie zachovania rodinného prostredia, profesionálna a individuálna starostlivosť o klientov.

Klientom a rodinným príslušníkom ďakujeme za prejavenú dôveru.