Skip to main content

Zazimovanie rastlín

Mnohé rastliny, ktoré pestujeme sú počas zimy viac ohrozované. Pripraviť rastliny na najchladnejšie mesiace v roku je potrebné včas, ale nie s príliš veľkým predstihom. DpS Golden Age využilo naozaj krásne počasie počas ktorého spolu s klietkami zazimovali „zeleň“ t. j. presunuli všetky muškáty v exteriéri na chodby zariadenia, zazimovanie kvetinových hriadok pomocou čečiny, očista vonkajších parapetných dosiek a inej úpravy (pracovná terapia).