Skip to main content

Zasadanie samosprávy zariadenia

Spoločne so samosprávou tvorenou našimi seniormi pravidelne zasadáme s cieľom zlepšovania a zvyšovania kvality poskytovania sociálnych služieb.Seniori tak majú možnosť spoločne s vedením zariadenia Golden Age diskutovať na prípadné nedostatky a spoločne tak navrhovať možné riešenia alebo oboznamovať sa s novými dôležitými informáciami.