Skip to main content

Vystúpenie Jalovčianka

V minulom týždni našich klientov okrem pravidelných obľúbených aktivít potešila ľudová hudba v podaní ľudového súboru z Jalovca. O tom, že sa to všetkým veľmi páčilo, svedčia žiarivé oči a úsmevy seniorov. Poniektorí našli aj dostatok odvahy a zaspievali si spolu s Jalovčanmi.