Golden Age, zariadenie pre seniorov, ktoré ponúka kvalitné služby s citom domova.

Domov pre seniorov Golden Age rád privíta seniorov, ktorí prejavia záujem o umiestnenie v našom zariadení.

„Golden Age“ alebo tiež „Zlatý vek“ je mottom nášho zariadenia a znamená láskavý prístup a starostlivosť o seniorov a vytváranie príjemného prostredia, ktoré pripomína domov seniorov. Vôňa ihličnatého lesa, šum tečúcej riečky priamo popod okná, srdečný personál vytvára pocit bezpečia, istoty a spokojnosti klientov.

„Nikto nemiluje život tak, ako starý človek.“ (Sokrates)

Naše zariadenie pre seniorov nesúce názov, ktorý vyjadruje úctu a obdiv k obdobiu jesene života, je situované v Liptovskej Ondrašovej, v pokojnej časti mesta Liptovský Mikuláš.

Zariadenie je zrekonštruovanou a modernou stavbou (bývalý hotel PYRAMÍDA), ktorá bola zrekonštruovaná podľa požiadaviek cieľovej skupiny zariadenia, čiže Vás, seniori. Zariadenie je plne vybavené pre seniorov s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Dvoj- posteľové Izby disponujú modernými pomôckami a komfortným vybavením.

My veríme, že jeseň života je možné prežiť dôstojne a kvalitne a preto chceme v našom zariadení poskytovať iba kvalitné služby prostredníctvom kvalifikovaného zdravotného a sociálneho personálu. Prostredníctvom vyššieho počtu zamestnancov na každého klienta sme schopní zabezpečiť vyšší štandard sociálnych služieb.

Na seniorov čaká ako odborná zdravotná starostlivosť, sociálna terapia a poradenstvo i bohatý kultúrny program a zapojenie do záujmových činností samotného zariadenia. Zariadenie poskytuje i nadštandardné služby, ktoré sú čiastočne zahrnuté v úhrade za pobyt v zariadení.

„Staroba môže byť skutočným vinobraním len vtedy,
keď sa o jeho kvalitu jedinec i spoločnosť, všetci dohromady postaráme.“

(H. Haškovcová)

Formulár na predkladanie pripomienok pre zvyšovanie kvality poskytovania služieb v zariadení Golden Age