Skip to main content

Svetový deň jabĺk

Neodmysliteľnou súčasťou jesenného obdobia patria jablká. Jablko vnímame ako niečo úplne bežné, hoci je najcennejším z ovocí. Jablko sprevádza človeka už od Adama a k nášmu zdraviu prispievajú už tisícky rokov. Nové výskumy odhaľujú podrobnosti zloženia jabĺk, ako aj ich vplyv na zdravie. DpS Golden Age si zároveň ku medzinárodnému dňu jabĺk pripravilo besedu ako aj súťaž o najdlhšiu ošúpanú šupku z jabĺk. A ako inak nechýbala odmena vo forme diplomu pre víťazov aj zúčastnených a šťavnaté jabĺčka nakoniec.

 

rpt

rpt

rpt