Skip to main content

Stavanie mája

Mesiac máj sa považuje za obdobie lásky a zrodu niečoho nového. Májová zeleň symbolizovala silu a dobrý rast. Máje boli známe už v antike, v strednej Európe stavali stromy ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom obdivovaného dievčaťa. Stavanie májov bolo rozšírené na celom Slovensku. Túto krásnu tradíciu sme opäť u nás v Golden Age uskutočnili. Za sprievodu spevu sme ozdobili stromček vopred pripravenými stužkami a chlapi sa postarali o to, aby sa „náš Máj“ vztýčil do výšky. Poriadne ho zaistili a rozprúdila sa zábava. Hoci v ZpS Golden Age sa zatiaľ žiadny vydaj neplánuje, nikto nevie, čo nám budúcnosť prinesie.