Psychomotorické aktivity

Psychomotorické aktivity využívame ako preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality seniorov. Tréning pamäti pre seniorov vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti.