Ostatné aktivity

Výlety klientov

Naši klienti sa zučastnili výletu na letohrádok v Liptovskom Hrádku.

Po príchode a oddychu z cesty návšteva zámočku.

Kultúrne podujatia v našom zariadení:

Dňa 11  mája 2013 v našom zariadení, vystúpil SvitaSenior klub dôchodcov zo Svitus kultúrnym programom ku dňu matiek. Týmto im úprimne ďakujeme a želáme veľa podobných stretnutí.

Kolektív klientov a zamestnancov.