Canisterapia

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú a psychickú pohodu človeka. Prostredníctvom canisterapie motivujeme seniorov k aktivite, pozitívne pôsobíme na odstraňovanie depresívnych nálad, predchádzame pocitom osamelosti a sociálnej izolácii.