Práca s klientom

Obdobie staroby prežíva každý senior individuálne a každý sa počas svojho života na starobu i individuálne pripravuje. Spoločnou cestou, ako prežiť toto obdobie čo najkvalitnejšie, je adaptácia na starobu a akceptácia samého seba ako starého človeka, ktorý niečo síce stratil, ale môže toho i veľa získať. Jeseň života pre nás nepredstavuje iba pribúdanie zdravotných komplikácií a uzatváranie sa do seba, ale je zaslúženým odpočinkom po celoživotnej práci a senior má čas na samého seba, kedy sa môže venovať svojím obľúbeným aktivitám. Sme si vedomí toho, že príchodom staroby sa znižuje telesná sila a seniori už nemusia mať toľko energie do zvládania aktivít, ktorým sa venovali počas svojho života a nemusia mať predstavu o širokom spektre činností, ktorým sa môžu venovať v tomto období. Preto máme v našom zariadení početný kvalifikovaný personál, ktorý sa orientuje v množstve ciest pracovných terapií a činností vhodných pre seniorov. Cieľom sociálnej oblasti zariadenia je uchovanie vedomia plnej spoločenskej sebestačnosti. Cestou zmysluplného využitia voľného času spoločne predídeme pasivite, apatii a lenivosti a tým spomalíme priebeh negatívnych znakov staroby.

Vzhľadom na kapacitu zariadenia (120 lôžok) sme sa rozhodli zabezpečiť početnejší personál tak, aby sme mohli splniť naše stanovené ciele. Seniori sú v našom zariadení rozdelení do skupiniek tak, aby mala každá skupinka svojho vlastného sociálneho terapeuta pre poskytovanie čo najkvalitnejších služieb a zabezpečenie individuálneho prístupu k seniorom.

  • Ergoterapiu - drobné práce, výzdoba interiéru a starostlivosť o exteriér zariadenia, práca v záhrade, starostlivosť o kvetiny,
  • Muzikoterapiu a arteterapiu - počúvanie hudby a tvorba dekorácií, maľovanie, výroba drobných darčekových predmetov, kreslenie
  • Záujmovú činnosť a výlety do okolia - návštevy múzeí a galérií, kultúrnych podujatí podľa preferencií seniorov,
  • Duševné cvičenia a omše v kaplnke,
  • Pamäťové cvičenia - hranie hier pre rozvoj pamäti, krížovky, doplňovačky,
  • Akcie pre seniorov - besedy, prednášky, návštevy zaujímavých osobností Liptova, besiedky, kaviarničky, oslavy narodenín a svadieb v zariadení, oslavy sviatkov...
  • Knižnicu - súčasťou služieb knižnice je i predčítavanie knižiek seniorom,