Služby

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Golden Age je neverejným poskytovateľom pobytovej celoročnej sociálnej služby pre seniorov v súlade so zákonom č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách.

Novovybudovaný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Golden Age sa nachádza v mestskej časti Ondrašová v Liptovskom Mikuláši. Kapacita zariadenia je 120 lôžok.

Viacpodlažná bezbariérová budova je vybavená dvojlôžkovými komfortnými izbami s vlastným sociálnym zariadením, signalizačným zariadením, TV a nábytkom. Izby orientované na východ disponujú balkónom, z ktorého majú seniori možnosť vidieť Západné Tatry.

Naše zariadenie disponuje niekoľkými spoločenskými miestnosťami, rehabilitačnou miestnosťou, veľkou terasou a multifunkčnou oddychovou zónou v okolí zariadenia. Areálom zariadenia preteká potok Jalovčianka, ktorý dotvára prírodnú scenériu Liptova a ponúka možnosť stráviť voľný čas posedením na lavičke pri potoku, vonkajšom altánku alebo pri fontáne. V blízkosti zariadenia sa nachádza futbalové ihrisko.

Domov pre seniorov Golden Age v Liptovskom Mikuláši poskytuje:

  • Komplexnú sociálnu starostlivosť pre seniorov (zabezpečenú sociálnym personálom kvalifikovaným pre cieľovú skupinu zariadenia).
  • Rehabilitačné služby (poskytované rehabilitačným pracovníkom).
  • Aktivity, programy a kultúrna činnosť realizovaná kvalifikovaným sociálnym personálom pre cvičenie pamäti, koordinačných schopností a jemnej motoriky seniorov, motivácia seniorov k zapojeniu sa do programov, socializácia, výlety a návštevy kultúrnych miest podľa želaní prijímateľov soc. služby. Kultúrna činnosť pre vyplnenie voľného času a spríjemnenie voľných chvíľ seniorov (ergoterapia a záujmová činnosť, výstavy výrobkov a ručných prác seniorov, biblioterapia, muzikoterapia, fytoterapia, dramatoterapiu a validačná terapia). Možnosť výletov do blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
  • Viacúčelovú oddychovú zónu pre seniorov v okolí zariadenia. Klienti, ktorí majú záujem o zapojenie sa do úpravy okolia majú možnosť realizácie v záhrade a starostlivosti o zeleň a okrasné kvetiny v okolí zariadenia v rámci pracovnej terapie.
  • Zvýšenie informovanosti seniorov prostredníctvom poradenstva pre klientov zariadenia.
  • Všetky služby a aktivity v zariadení sú poskytované vysokokvalifikovaným personálom, cieľom zariadenia je zvyšovanie kvality života seniorov.

V zariadení kladieme dôraz na individuálny prístup a záujem o seniorov. Zlatý vek života je možné prežiť aktívne a v pohodlí komfortných a kvalitných služieb v zariadení pre seniorov Golden Age.