Skip to main content

V rámci psychologického programu sme zaradili pre našich klientov skupinové cvičenia pod vedením psychologičky Mgr. Vandy Klaučovej, ktoré sú zamerané na prehĺbenie vzájomných vzťahov a lepšie spoznanie sa navzájom klientov nášho komunitného zariadenia.