Skip to main content

V zariadení na Ondrašovskej ulici sme mali sedenie samosprávy, kde sa preberali otázky zo zdravotného, sociálneho a stravovacieho úseku. Zároveň boli klienti oboznámený s programom na najbližšie obdobie a leto.